DÜSPRAKSIA

Düspraksia on arengukoordineerimishäire (DCD) vorm, mis põhjustab raskusi raskete ja peenmotoorikatega. See võib mõjutada ka kõnet, taju ja mõtteid.  

sebastian muller 52 unsplash

TOETAVAD ÕPILASED             ROHKEM INFORMATSIOONI

Düspraksia põhjused

 • Düspraksia on elukestev seisund.
 • Aju neuronite arengu ebaküpsus võib olla DCD põhjuseks.
 • Düspraksia tekkimise oht on suurem, kui laps sünnib enneaegselt, sündides väikese sünnikaaluga, kui peres on varem esinenud düspraksiat või kui tulevane ema joob alkoholi või tarvitab ebaseaduslikke narkootikume.

Düspraksia sümptomid

 • Kehv koordineerimine muudab palli hüppamise, hüppamise, püüdmise või löömise keeruliseks.
 • Õpilastel võib olla keeruline kääride kasutamine, korralik kirjutamine, helmeste keermestamine või kingapaelte sidumine.
 • Õpilastel võib trepist üles ja alla kõndimine osutuda keeruliseks.
 • Mõnel õpilasel võib olla raske keskenduda.
 • Mõnel õpilasel võib olla keeruline end organiseerida.
 • Mõni õpilane võib pettuda ning tal võivad tekkida madal enesehinnang ja käitumisprobleemid.
 • Vanemad õpilased võivad proovida vältida õppetundides kirjutamist või kehalise kasvatuse tundides osalemist.

Düspraksia juhtimine

 • Düspraksiat ei saa ravida, kuid õpilasi saab aidata väljakutsetest üle saada.
 • Väikesel arvul lastel võivad vananedes sümptomid väheneda
 • Enamik lapsi vajab täieliku potentsiaali saavutamiseks professionaalset abi.
 • Varajane hindamine on asjakohase abi pakkumiseks ülioluline.
 • Kõige tavalisem sekkumine on ülesandekeskne lähenemine. See hõlmab tööd konkreetsete ülesannetega, mis põhjustavad raskusi, ja võimaluste leidmine raskustest ülesaamiseks.
 • Ülesanded jaotatakse tavaliselt väikesteks sammudeks, õpetades konkreetseid liigutusi ja harjutades regulaarselt.

Düspraksiaga õpilaste toetamine

jason leung 479251 unsplash

Varajane tuvastamine ja hindamine

 • Meditsiiniline diagnoos perearsti kaudu lastearsti ja tegevusterapeudi saatekirjaga aitab lapsel saada vajalikku abi.
 • Hariduspsühholoogi või erialaõpetaja kognitiivne hinnang võib esile tuua töömälu ja töötlemiskiiruse nõrkusi.

Abi korraldamisel

 • Sihttoe, et tuvastada õpilase tugevad ja nõrgad küljed.
 • Selge ja prognoositav päevakava võib aidata iseseisvust arendada.
 • Trükkige tunni alguses välja kodutööd või andke kodutööd üles ja jätke õpilastele aega selgituste otsimiseks.
 • Abiks on viipad meeles pidada sobivaid ressursse ja abi töö korraldamisel ning märkmed.

 Abi tunnis

 • Ehitage õpilastele ülesandekesksete oskuste harjutamise võimalusi.
 • Kirjutamisoskuse õpetamisel kasutage mitmemeelelist tähemoodustust, kasutage liivapaberit, riisialuseid ja õhukirjutamist.
 • Kehalises kehalises vormis aidake arendada koordineerimist kottviskamise, nööril kõndimise ja tasakaalu või võbelevate laudadega.
 • Enne juhiste andmist looge silmside, kasutage otsekohest keelt ja andke ühe- või kaheastmelised juhised.
 • Andke töötlemiseks aega ja oodake vastust.
 • Andke visuaalseid vihjeid ja suulisi juhiseid.
 • Madala stiimuliga õpikeskkond on abiks, kui õpilase tähelepanu hajub kergesti.

Rohkem informatsiooni