LÕPP wellatschool notext

 Laste toetamine meditsiiniga
ja vaimse tervise vajadused koolis

 

facebook Instagramis puperdama

 

NÕUANDED KOOLIDELE

saatma2

Millest alustada meditsiinilise / vaimse tervise vajadustega õpilaste toetamisega koolis.

Laste, noorte ja nende perede toetamine

Kogu kooli poliitika ja süsteemid

 • Teavitage töötajaid koolipoliitika meditsiiniliste vajadustega laste toetamiseks ja kuidas nad saavad selle rakendamist kõige paremini toetada.
 • Korraldage personali koolitus konkreetsete meditsiiniliste vajaduste või protseduuride kohta (kogukonnaõed pakuvad mitmesugust koolitust alates epi pliiatsist kuni PEG-koolituseni).
 • Tagage koolireeglid, mis on seotud reiside ja kooli sotsiaalse ajaga, tagades kõigile õpilastele võrdse juurdepääsu mõistliku kohandamise ja kaasava lähenemisviisi kaudu.
 • Vaadake üle kommunikatsioonisüsteemid, tagades, et kogu asjaomane personal mõistaks õpilase vajadusi täielikult.
 • Veenduge, et kooliskäimise põhimõtted ja preemiaskeemid ei välistaks lapsi, kes puuduvad krooniliste haiguste tõttu.

Nõuanded SENDCO-dele

 • Võtke ühendust kohaliku omavalitsuse määratud kogukonna õdede meeskonnaga, samuti kohaliku meditsiinilise PRU, alternatiivse teenuse või õppeteenustega, kes võivad pakkuda tuge.
 • Kui laps on haiglas, looge sidemed temaga haiglakool/haiglapalati võtmepersonal (vajadusel kutsuge EHC/PEP-i ülevaatustele ja koosolekutele, nagu CIN-i koosolekud)
 • Tea, milliseid ressursse seal leidub (nt boxhall profiil ja valmisolek skaala taasintegreerimiseks)
 • Kasutage sellel saidil olevat teavet saidil kooli naasmine ja õdede-vendade toetamine.
 • Märkimisväärsete õppimisvajadustega õpilaste jaoks saate aidata toetada nende haiglas oldud aega, saates oma õpilaste profiilid, käitumist toetavad plaanid, suhtlusraamatud / strateegiad, et nii haigla kui ka haiglakooli töötajad saaksid jätkata nende sekkumiste rakendamist ja tagada õpilaste tuttavuse raskes keskkonnas ja võimalus oma häält kuulda.
 • Arutage läbi ja viige ellu plaanid, mis võimaldavad õpilasele lisaaega (nt kooli hilinemine füsioteraapia kohtumiste / ravimite tõttu, õpilase tundide vahel liikumiseks vajalik aeg, lisaaeg enese korraldamiseks / olukordade / klassitöö töötlemiseks). Veenduge, et teavet edastataks kõigile, kes seda peavad teadma, ning vaadake üle ja värskendage vastavalt vajadusele.