ÜKSIKISE TERVISHOIUKAVA

tere 61189 unstrash pikk

Individuaalne tervishoiukava ja ravimite manustamine


Individuaalne tervishoiukava (IHP)

Hea suhtlus vanemate / hooldajate ja koolide vahel on hädavajalik, kui lapsel on äge või krooniline haigus. Individuaalne tervishoiukava on meditsiiniliste vajadustega elava lapse individuaalsete vajaduste hea mõistmise loomiseks keskse tähtsusega.

Mis on individuaalne tervishoiukava?

Individuaalne tervishoiukava on dokument, mis sisaldab olulist teavet tervisliku seisundi, sümptomite ja lapse toetuse kohta, et laps saaks koolist maksimumi võtta.

Selles on loetletud ravimivajadused ja kõik kõrvaltoimed, mida teha hädaolukorras ja kes on seotud lapse meditsiinilise abiga.

Kava võib sisaldada ka kohandusi ja alternatiivseid korraldusi, mis tuleb läbi viia, et laps saaks võimalikult palju koolielus osaleda, nt kehalise kasvatuse korraldus või mida koolireisile minnes arvestada.

Miks on individuaalne tervishoiukava oluline?

Individuaalse tervishoiukava eesmärk on tagada, et laps saaks koolist parima.

Vanemad / hooldajad, meditsiinitöötajad ja koos töötavad koolid saavad tõhusamalt koostada kava, mis võtab arvesse lapse konkreetseid vajadusi ja leiab lahendused takistustele, mis takistavad neil täielikult koolielu osalemast.

DfE mallid individuaalse tervishoiukava ja ravimi manustamise jaoks

Ravimi manustamine