MEDITSIINIVAJADUSTE POLIITIKA

ressursi neli kärpimist

Kas olete näinud oma kooli meditsiiniliste vajaduste eeskirju?

Kas teate, kes vastutab selle rakendamise järelevalve eest?

  • Hooldatud koolide ja akadeemiate juhtorganid peaksid tagama, et kool töötab välja terviseprobleemidega õpilaste toetamise poliitika.
  • Seda poliitikat tuleb regulaarselt üle vaadata ja see peab olema kättesaadav vanematele ja koolitöötajatele.
  • Nimetatud isik peaks vastutama poliitika rakendamise eest.

Järgmised dokumendid on kasulikud kooli meditsiiniliste vajaduste poliitika väljatöötamisel ja läbivaatamisel: