LÕPP wellatschool notext

 Laste toetamine meditsiiniga
ja vaimse tervise vajadused koolis

 

facebook Instagramis puperdama

 

MEDITSIINIVAJADUSTE POLIITIKA

ressursi neli kärpimist

Kas olete näinud oma kooli meditsiiniliste vajaduste eeskirju?

Kas teate, kes vastutab selle rakendamise järelevalve eest?

  • Hooldatud koolide ja akadeemiate juhtorganid peaksid tagama, et kool töötab välja terviseprobleemidega õpilaste toetamise poliitika.
  • Seda poliitikat tuleb regulaarselt üle vaadata ja see peab olema kättesaadav vanematele ja koolitöötajatele.
  • Nimetatud isik peaks vastutama poliitika rakendamise eest.

Järgmised dokumendid on kasulikud kooli meditsiiniliste vajaduste poliitika väljatöötamisel ja läbivaatamisel: